Lakkerij De Bruyn

Vlekkeloze afwerking

In 25 jaar heeft Lakkerij De Bruyn een expertise opgebouwd in de oppervlaktebehandeling van alle mogelijke materialen. Zowel op het technische, organisatorische als op kwalitatief vlak streeft De Bruyn naar ‘Best of Industry’-standaarden.

Flawless finish

Over a period of 25 years, Lakkerij De Bruyn has built up a very thorough expertise in the treatment of almost every type of surface. De Bruyn strives to achieve ‘Best of Industry’ standards in terms of its technical and organisational activities and its overall quality system.

Natlak

De Bruyn heeft een sterke reputatie op het vlak van natlaktoepassingen. Het kwaliteitssysteem van De Bruyn garandeert een constant hoogwaardige afwerking van uw producten.

Wetpainting

De Bruyn has a very strong reputation in the area wet painting applications. De Bruyn’s quality system guarantees a top quality finish for your products.

Poedercoating

U wenst een consistent meetbare, hoge kwaliteit voor uw poedergelakte stukken? De Bruyn beheerst het proces van poedercoating in al zijn facetten.

Powdercoating

Are you looking for consistently measurable high quality for your powder coated items? De Bruyn controls the powdercoating process in all its facets.

Dompelen

In verschillende toepassingen geeft dompelen een sterk voordeel tegenover andere technieken. Het is een kosteneffectieve en milieuvriendelijke coat- ingtechniek.

Dipping

Dipping is a cost effective and environmentally friendly coating technique and provides a major ad- vantage over other techniques in a variety of appli- cations.

Flexibele infrastructuur

Lakkerij De Bruyn beschikt over een productiehal van 3700 m2. Hierin zijn verschillende productielijnen gehuisvest, met telkens verschillende specificaties. Dat maakt dat De Bruyn snel kan inspelen op veranderende noden bij zijn klanten.

Flexible infrastructure

Lakkerij De Bruyn has a production works area that extends over 3700 m2. This is where the various production lines are located, each with a different set of specifications. This means that De Bruyn is able to anticipate and take full advantage of the changing needs of its customers.